ประกาศวันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2561

ประกาศวันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสารประกาศวันหยุดและวันหยุดชดเชย ปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิ๊ก  …

แจ้งสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

แจ้งสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราของสถานพยาบาลของทางราชการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารรายละเอียด แนบกำหนดปฏิบัติจากกรมบัญชีกลาง ว263…
1 2