ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจสอบข้อมูลประวัติการรับเครื่องราชฯ

ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจสอบข้อมูลประวัติการรับเครื่องราชฯ
ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจสอบข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงานสามารถตรวจสอบได้จากระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต จากลิ้งค์ด้านล่างนี้ https://thanundon.soc.go.th/Home/FrmloginUser ทั้งนี้รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 (ซึ่งรวมรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2559 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรอบการเสนอขอพระราชทาน) โดยยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี *** พนักงานยังไม่สามารถประดับเครื่องราชฯที่เสนอขอพระราชทานในปีดังกล่าวได้จนกว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งส่วนการเจ้าหน้าที่จะเวียนให้ทราบในลำดับต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ นางสาววัลลภา ยาวินันท์ โทรศัพท์ 0 5391 6021

แจ้งลงชื่อและรับบัตรพนักงาน

รายชื่อพนักงานที่ต้องลงลายมือชื่อบนบัตรพนักงาน 1.   รายชื่อพนักงานที่บัตรพนักงานดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อรับบัตร ที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ (AD2) 1.      …

เว็บไซต์ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โฉมใหม่ !!!

    ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ ของส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน หากท่านใดมีข้อเสนอแนะสามารถเสนอได้ทาง Facebook page : ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อทางเราจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปค่ะ
1 2