ประกาศวันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2561

ประกาศวันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสารประกาศวันหยุดและวันหยุดชดเชย ปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิ๊ก  …

แจ้งสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

แจ้งสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราของสถานพยาบาลของทางราชการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารรายละเอียด แนบกำหนดปฏิบัติจากกรมบัญชีกลาง ว263…

แจ้งลงชื่อและรับบัตรพนักงาน

รายชื่อพนักงานที่ต้องลงลายมือชื่อบนบัตรพนักงาน 1.   รายชื่อพนักงานที่บัตรพนักงานดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อรับบัตร ที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ (AD2) 1.      …
1 2