การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

การประดับเครื่องราชอิสริยายาภรณ์
  โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้มีข้อมูลเรื่องการประดับเครื่องราชอิสริยายาภรณ์ไทย เพื่อให้ประดับได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีรายละเอียดตามรูปภาพด้านล่างนี้ หรือดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่นี่ >>> การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย <<<  

>>> โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Discoveries <<<

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Discoveries แนะนำการใช้ เว็บไซต์เพื่อเข้าสู่บทเรียนและทดสอบ (Pre – test) >>> แนะนำการใช้ คลิ๊กที่นี่ <<< คู่มือทำความเข้าใจการสอบ และ แผนแนะนำการเรียน  >>> คู่มือ คลิ๊กที่นี่ <<< Question and Answer English Discoveries เอกสารอธิบายการเข้าใช้โปรแกรม รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิ์ให้เข้าร่วมโครงการ รายชื่อผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและตารางเวลาทดสอบ ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การใช้งาน ENGLISH DISCOVERIES MFU …

แจ้งสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

แจ้งสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราของสถานพยาบาลของทางราชการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารรายละเอียด แนบกำหนดปฏิบัติจากกรมบัญชีกลาง ว263…
1 2 3 4 5