การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร

ส่งเอกสารเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ได้ที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป >>> ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร <<<…

ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563

ประกาศทุนการศึกษา ใบสมัครและหลักเกณฑ์ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563 รายละเอียดทุนการศึกษา…

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

การประดับเครื่องราชอิสริยายาภรณ์
  โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้มีข้อมูลเรื่องการประดับเครื่องราชอิสริยายาภรณ์ไทย เพื่อให้ประดับได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีรายละเอียดตามรูปภาพด้านล่างนี้ หรือดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่นี่ >>> การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย <<<  

>>> โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Discoveries <<<

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Discoveries แนะนำการใช้ เว็บไซต์เพื่อเข้าสู่บทเรียนและทดสอบ (Pre – test) >>> แนะนำการใช้ คลิ๊กที่นี่ <<< คู่มือทำความเข้าใจการสอบ และ แผนแนะนำการเรียน  >>> คู่มือ คลิ๊กที่นี่ <<< Question and Answer English Discoveries เอกสารอธิบายการเข้าใช้โปรแกรม รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิ์ให้เข้าร่วมโครงการ รายชื่อผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและตารางเวลาทดสอบ ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การใช้งาน ENGLISH DISCOVERIES MFU …
1 2