เว็บไซต์ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โฉมใหม่ !!!

    ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ ของส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน หากท่านใดมีข้อเสนอแนะสามารถเสนอได้ทาง Facebook page : ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อทางเราจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปค่ะ