วันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2565

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอประชาสัมพันธ์วันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2565
เพื่อให้เพื่อนๆ พนักงานได้วางแผนการทำงานและการพักผ่อนกันค่ะ 🙂
6501051025HOLIDAY2022