ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST – S : Spirit

ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST
ซึ่งเป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวันนี้ขอนำเสนอคำว่า

S: Spirit ‘ด้วยใจ’ We work with heart. มฟล. ทำด้วยใจ
เราชาวองค์กรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทำงานต่าง ๆ กันด้วยใจ ทุ่มเท และพร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ เพื่อความสำเร็จขององค์กร ยึดประโยชน์ขององค์กร
เป็นสำคัญ
#MFU•FIRST #Spirit

 300827280_1973734889495558_8269908484018900826_n

301013922_1973734909495556_6601434328976350001_n

301086624_1973734969495550_4479719159562546476_n

301132288_1973734926162221_8148945390486591493_n