กิจกรรมกีฬาพนักงานสัมพันธ์ 2565

กีฬาพนักงานสัมพันธ์ 2565 เป็นกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยมี รศ.ดร.ชยพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานทุกส่วนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารสเตเดียม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565

322518896_3319996601646917_6411763390218544530_n 322703686_671547624668145_5267715722619450446_n 322844612_2847379578727120_2510749052902578730_n 322504996_6064280896937244_2493711435253978925_n