ประกาศวันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2561

ประกาศวันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศวันหยุดและวันหยุดชดเชย ปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิ๊ก

d7fa625d301181943fbac6e87d35d830-0

d7fa625d301181943fbac6e87d35d830-1

d7fa625d301181943fbac6e87d35d830-2