>>> โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Discoveries <<<

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Discoveries

แนะนำการใช้ เว็บไซต์เพื่อเข้าสู่บทเรียนและทดสอบ (Pre – test) >>> แนะนำการใช้ คลิ๊กที่นี่ <<<

คู่มือทำความเข้าใจการสอบ และ แผนแนะนำการเรียน  >>> คู่มือ คลิ๊กที่นี่ <<<

Question and Answer English Discoveries เอกสารอธิบายการเข้าใช้โปรแกรม

รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิ์ให้เข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ

สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและตารางเวลาทดสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การใช้งาน ENGLISH DISCOVERIES MFU