แจ้งประกาศยกเลิกวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2564 (วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564)

แจ้งประกาศยกเลิกวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2564
ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
โดยมหาวิทยาลัยจะถือกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันทำงานตามปกติ

เอกสารแนบ

640705-ยกเลิกวันหยุด