ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจสอบข้อมูลประวัติการรับเครื่องราชฯ

ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจสอบข้อมูลประวัติการได้รับเครื่องราชฯ

ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจสอบข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พนักงานสามารถตรวจสอบได้จากระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต จากลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://thanundon.soc.go.th/Home/FrmloginUser

ทั้งนี้รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 (ซึ่งรวมรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2559 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรอบการเสนอขอพระราชทาน) โดยยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
*** พนักงานยังไม่สามารถประดับเครื่องราชฯที่เสนอขอพระราชทานในปีดังกล่าวได้จนกว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งส่วนการเจ้าหน้าที่จะเวียนให้ทราบในลำดับต่อไป

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ
นางสาววัลลภา ยาวินันท์
โทรศัพท์ 053 916 021