การกำหนดอัตราค่าห้องพัก กรณีเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลของรัฐ

 ที่:  
 วันที่:   Monday ที่ 30 January 2017
 ประเภทเอกสาร:  

รายละเอียดของเอกสาร