แจ้งการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ณ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ที่:  
 วันที่:   Friday ที่ 09 March 2018

รายละเอียดของเอกสาร

ทางส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ณ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราของสถานพยาบาลของทางราชการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนด รายละเอียดของหลักเกณฑ์และอัตรา อยู่ตามเอกสารแนบข้างใต้นี้

เอกสารหลักเกณฑ์และอัตรา