แจ้งการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ณ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูรายละเอียด  |   ดาวน์โหลด
ทางส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ณ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราของสถานพยาบาลของทางราชการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนด รายละเอียดของหลักเกณฑ์และอัตรา อยู่ตามเอกสารแนบข้างใต้นี้ เอกสารหลักเกณฑ์และอัตรา…
1 2 3 4