ภาพกิจกรรม HR network : HR Sharing วันที่ 21 ก.พ. 2566

21.02.2023
คณะกรรมการเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (HR Network) ได้เข้าร่วมกิจกรรม HR Sharing : แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน การบริหารงานบุคคล โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล รวมถึงได้ร่วมแชร์ข้อเสนอแนะ ไอเดีย
เพื่อเป็นแนวความคิดในการพัฒนางานบริหารงานทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยต่อไป ได้มีการบรรยายและร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลการบริหารงานบุคคล
ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส่วนการเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณเครือข่ายฯ ทุกท่านค่ะ 😊
332063209_761977088331484_5629334402367001934_n-1 332009797_594097465547161_1771228211218019374_n 332352308_457315693187817_4365902071766494567_n 331811887_896895801361056_5377373596467359448_n