นิติกรพบพนักงาน 2567 หัวข้อ การเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรนิติกรพบพนักงาน หัวข้อ การเสริมสร้างจริยธรรม
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

#mfuita
#MFUfirst
#personneldivisionmfu

431959743_739439361649729_6218228305469354012_n 432016880_739438871649778_8286064937049274432_n 431864183_739439091649756_6574846810707165727_n 431244206_739439251649740_2392773157301358045_n 431431889_739439334983065_3785417449100993550_n 431897100_739439044983094_4799364680651130900_n 432084179_739438428316489_6092313920769810174_n 431997267_739438658316466_4723570651967658176_n